Skip to content

O szkole

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem ma długą i bogatą historię sięgającą ponad stu lat. Założona w 1920 roku, szkoła przeszła wiele transformacji, adaptując się do zmieniających się warunków społeczno-politycznych i edukacyjnych. Początkowo funkcjonowała jako niewielka szkoła wiejska, stopniowo rozwijając się w dużą, nowoczesną placówkę edukacyjną, która dzisiaj jest jednym z filarów lokalnej społeczności. W ciągu dziesięcioleci szkoła zyskała reputację miejsca, gdzie kładzie się nacisk na wszechstronny rozwój uczniów oraz kultywowanie wartości patriotycznych i społecznych.

Jednym z najważniejszych momentów w historii szkoły było nadanie jej imienia Tadeusza Kościuszki, co miało miejsce w 1967 roku. Tadeusz Kościuszko, bohater narodowy Polski i Stanów Zjednoczonych, stał się symbolem nie tylko walki o wolność, ale także wytrwałości i oddania dla ojczyzny. Patron szkoły jest inspiracją dla uczniów i nauczycieli, motywując do nauki i pracy na rzecz wspólnoty. W ciągu lat szkoła wielokrotnie modernizowała swoje zaplecze dydaktyczne, inwestując w nowoczesne wyposażenie i technologie, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

children playing meadow siblings 920236

Misja i Wizja Szkoły

Misją Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki jest kształcenie młodych ludzi w duchu tolerancji, szacunku i odpowiedzialności. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej edukacji oraz życia w społeczeństwie, promując wartości takie jak uczciwość, empatia i zaangażowanie obywatelskie. Szkoła stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie charakteru i rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w dorosłym życiu. Nasza wizja to szkoła, która jest otwarta na potrzeby uczniów, rodziców i lokalnej społeczności, będąca miejscem twórczego i harmonijnego rozwoju.

W realizacji naszej misji i wizji wspierają nas wykwalifikowani i zaangażowani nauczyciele, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Dzięki ich pasji i profesjonalizmowi, uczniowie mogą liczyć na wsparcie i inspirację w zdobywaniu wiedzy. Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami i instytucjami lokalnymi, tworząc wspólnotę edukacyjną, która dąży do ciągłego doskonalenia i innowacji. Poprzez różnorodne projekty edukacyjne, kulturalne i sportowe, stwarzamy uczniom możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań, przygotowując ich do wyzwań przyszłości.

Patron Szkoły

Tadeusz Kościuszko, patron naszej szkoły, jest postacią o ogromnym znaczeniu historycznym i symbolicznym. Urodzony w 1746 roku, Kościuszko zasłynął jako wybitny wojskowy i inżynier, który odegrał kluczową rolę zarówno w historii Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Jego niezłomna walka o wolność i sprawiedliwość jest dla nas źródłem inspiracji i motywacji do działania. Kościuszko brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, gdzie zasłużył się jako inżynier wojskowy, a następnie wrócił do Polski, by stanąć na czele insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.

Patronat Tadeusza Kościuszki zobowiązuje nas do kultywowania wartości, które były mu bliskie – miłości do ojczyzny, odwagi i niezłomności. W naszej szkole organizujemy liczne wydarzenia i uroczystości upamiętniające postać Kościuszki, aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć i docenić jego wkład w historię. Ponadto, postać naszego patrona jest częstym tematem lekcji historii i wychowania obywatelskiego, co pomaga uczniom w kształtowaniu postaw prospołecznych i patriotycznych. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tak wybitnej postaci, która jest wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń.

girl eating noodles food meal 7434482

Przyszłość Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem nieustannie dąży do podnoszenia jakości edukacji i rozwijania swojej oferty dydaktycznej. W przyszłości planujemy dalsze inwestycje w infrastrukturę szkolną, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do nauki i rozwoju dla naszych uczniów. Chcemy również rozwijać współpracę z instytucjami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, aby wzbogacić program nauczania i zaoferować uczniom jeszcze więcej możliwości rozwoju.

Naszym celem jest, aby Szkoła Podstawowa Nr 1 była miejscem, gdzie każde dziecko czuje się ważne, docenione i ma możliwość rozwijania swoich talentów. Chcemy być szkołą, która inspiruje, wspiera i przygotowuje uczniów do wyzwań przyszłości. Dlatego nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszych metod nauczania, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań oraz tworzeniem przyjaznej i inspirującej atmosfery do nauki.

girl kids education school letter 1345800

Sukcesy Uczniów

Nasi uczniowie regularnie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, co jest dowodem na wysoką jakość edukacji oraz wsparcie, jakie otrzymują w naszej szkole. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć, które świadczą o ich talencie, zaangażowaniu i ciężkiej pracy.

Sukcesy naszych uczniów to nie tylko wyniki akademickie, ale również osiągnięcia sportowe, artystyczne i społeczne. W naszej szkole działa wiele kół zainteresowań, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich pasji i talentów. Uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych oraz w działaniach społecznych i wolontariacie. Każde ich osiągnięcie jest dla nas powodem do dumy i motywacją do dalszej pracy na rzecz ich wszechstronnego rozwoju.