„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie…”

Podążając w myśl Jana Kochanowskiego, nasza szkoła włączyła się w działania prowadzone w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkołach”. Akcja była wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jej głównym celem było uświadomienie potrzeb dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.

W naszej szkole kampania trwała od 12.09 do 16.09. Na uczniów czekało mnóstwo wrażeń. Na korytarzach szkolnych były rozłożone ulotki, broszury informacyjne w języku polskim i języku ukraińskim. Dzieci z klas drugich uczestniczyły w spotkaniu z panią Anną Wyszomirską – pielęgniarką tutejszego szpitala, zaś pielęgniarka szkolna – pani Elżbieta Niemyjska pokazała dzieciom klas pierwszych, jak właściwie myć ręce. Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili zajęcia wychowawcze poświęcone profilaktyce chorób zakaźnych. Na Świetliczaki czekały zajęcia pod hasłem „Szczepienie to bakterii zniszczenie”, których podsumowaniem było przygotowanie plakatów.

Podjęte działania poszerzyły wiedzę dzieci na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Uświadomiły sobie, że podejmowane decyzje wpływają na zdrowie ich i otoczenia. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w kampanię.

GALERIA

Katarzyna Kulesza