Dyrektor szkoły - Małgorzata Koc

Wicedyrektor szkoły - Renata Jaroszewicz


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:


Małgorzata Uszyńska

Elżbieta Kalinowska

Bożena Gutowska - Popławska

Jolanta Kłosek

Justyna Porowska - Grochowska

Ewa Kućmierowska-Mirek

Justyna Godlewska

Karolina Jabłońska

Joanna Szulborska


Nauczyciele języka polskiego:

Emilia Zarzecka-Bucińska

Paulina Zawistowska

Tomasz Śmigielski

Katarzyna Michalska


Nauczyciele historii:

Katarzyna Matuszewska

Radosław Tymiński


Nauczyciele języka angielskiego:

Iwona Murawska

Justyna Jóźwiak

Edyta Godlewska

Małgorzata Gorczyca

Marta Kostro


Nauczyciel języka rosyjskiego:

Marta Kostro


Nauczyciel języka niemieckiego:

Anna Kobelak


Nauczyciele matematyki:

Krystyna Kruszewska

Katarzyna Olędzka - Trojgo

Agata Bielesta

Elżbieta Słonecka


Nauczyciele fizyki:

Joanna Decewicz


Nauczyciel chemii:

Joanna Decewicz


Nauczyciel geografii:

Bernadeta Wójcik


Nauczyciel przyrody i biologii:

Bożena Kalinowska


Nauczyciel informatyki:

Agnieszka Porzezińska


Nauczyciel muzyki:

Katarzyna Matuszewska


Nauczyciel plastyki: 

Maria Śmigielska


Nauczyciel techniki:

Maria Śmigielska

Agnieszka Porzezińska


Nauczyciele wychowania fizycznego:

Barbara Biała

Rafał Baczewski

Andrzej Kamianowski

Łukasz Fiedorczuk

Beata Kulesza


Nauczyciele religii:

s. Paulita Agata Dąbrowska

Jan Rutkiewicz

ks. Adam Hryc


Wiedza o społeczeństwie

Radosław Tymiński


Edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Brzozowska


Doradztwo zawodowe

Monika Rzymska


Nauczyciele oligofrenopedagodzy:

Elżbieta Kalinowska

Monika Zdziarska

Izabela Wasilewska

Małgorzata Uszyńska

Jolanta Kłosek

Agnieszka Faszczewska

Patrycja Nazarko

Iwona Kadłubowska

Marta Bagińska

Justyna Godlewska

Ewelina Dębowska

Karolina Jabłońska


Terapeuci pedagogiczni:

Justyna Porowska - Grochowska

Karolina Jabłońska

Monika Zdziarska

Emilia Zarzecka - Bucińska

Izabela Wasilewska


Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

Katarzyna Kulesza

Kateryna Sydoruk

Renata Zaleska


Nauczyciele bibliotekarze:

Izabela Wojno

Dorota Leoniak


Pedagog szkolny:

Renata Sakowicz


Psycholog:

Joanna Łubnicka


Logopeda:

Marzena Warsicka - Kaczyńska