Za kilka tygodni uczniowie klas ósmych podejmą ważną decyzję w sprawie dalszego etapu kształcenia. Jest to dla uczniów trudna decyzja, która powinna być poprzedzona wnikliwą analizą rynku edukacyjnego, a przez to ofertą edukacyjną szkół średnich.

Oferta Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

http://www.zszwysmaz.podlasie.pl/

http://www.zszwysmaz.podlasie.pl/dokumenty/informator_zsz_2020.pdf

Oferta Liceum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

Drodzy Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się kolejny etap edukacyjny – nauka w szkole ponadpodstawowej.

Jest to nowe wyzwanie, gdyż wybór szkoły to odpowiedzialna i ważna decyzja i może ona zaważyć na całym Waszym późniejszym życiu. Dlatego decyzję tę musicie podjąć rozważnie, biorąc pod uwagę  swoje zainteresowania, zdolności oraz możliwości. Uważamy, że nasze liceum na pewno stworzy Wam warunki do nauki jak i rozwijania swoich zainteresowań, a przyjazna atmosfera da poczucie bezpieczeństwa.

W związku z tym zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą naszego liceum.

Informacje szczegółowe znajdziecie na stronie szkoły jak i Facebooku.

https://www.jagiellonczyk.org.pl/

Szczególnie polecamy Wam stronę na Facebooku, na której wypowiadają się absolwenci naszej szkoły studiujący na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

https://www.facebook.com/zsoip/

Mamy nadzieję, że i Wy wybierzecie Liceum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, by osiągnąć zamierzone cele i realizować swoje plany.

Zapraszamy – Dyrekcja i Nauczyciele

Plakat