Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 25 -1 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe: 22 stycznia – 2 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16 maja 2024 roku.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2023 r.

29 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.