Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022 roku.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r. Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2022 r. Święto Trzech Króli

3 maja 2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022 r. Boże Ciało

Dodatkowo dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (w ramach godzin dyrektorskich) są: 3, 4, 5, 7 stycznia 2022 r., 24, 25, 26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty), 17 czerwca 2022 r.