Miejscowości, które należą do obwodu szkoły:

Bryki,

Dąbrowa Dzięciel,

Gołasze Górki,

Gołasze Puszcza,

Michałki,

Mścichy,

Osipy Kolonia,

Osipy Lepertowizna,

Osipy Nowe,

Osipy Stare,

Osipy Wydziory,

Osipy Zakrzewizna,

Wiśniówek,

oraz część miasta Wysokie Mazowieckie