Organ prowadzący szkołę:
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Charakter szkoły: szkoła publiczna
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 694

Liczba oddziałów - 31 w tym:

klasy I-III — 11  
klasy IV-VIII — 16