We wtorek 06.06.2022 r. w Mścichowiance odbył się Piknik Ekologiczny, w którym wzięła udział klasa IVa. Sponsorem spotkania był Prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” Pan Dariusz Sapiński.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w licznych konkursach, grach i zabawach, a także quizie na temat wiedzy ekologicznej. Zwycięzcy nagradzani byli atrakcyjnymi grami planszowymi oraz przyborami szkolnymi wykonanymi z materiałów ekologicznych. Każdy z uczestników mógł liczyć na upominek. Na chętnych czekały krzyżówki, rebusy, wykreślanki i malowanki tematyczne, które przybliżyły uczestnikom pikniku temat szeroko rozumianej ekologii. Dzięki pogodzie, która tego dnia szczególnie dopisała, uczniowie mogli skorzystać z plenerowych gier, zagrać w piłkę nożną, poskakać na trampolinie, zjechać na tyrolce lub pograć w tenisa stołowego.

 

,Szkoła do hymnu

 

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym:

- zachowanie dystansu podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych,

- obowiązek osłony ust i nosa w miejscach wspólnie użytkowanych (na korytarzach, w szatniach, toaletach oraz w przypadku braku możliwości zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych),

- indywidualne przerwy międzylekcyjne dla każdej klasy,

- harmonogram spożywania posiłku w stołówce szkolnej dla danej klasy.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Małgorzata Koc

 

Startuje pierwsza edycja programu Złote Szkoły NBPZapraszamy chętnych i ambitnych uczniów klas VII- VIII do udziału w programie Złote szkoły NBP.

18 stycznia 2021 r. wystartowała pierwsza edycja ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, który popularyzuje zagadnienia ekonomiczne w środowiskach szkolnych i lokalnych. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas VII-VIII, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Szkoły biorące udział w programie, mają możliwość zdobycia prestiżowego tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjnych nagród pieniężnych. Program uwzględnia ograniczenia związane z pandemią.

Ideą pierwszej edycji programu Złote Szkoły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych – stąd mottem tegorocznej akcji jest hasło „Giganci finansów osobistych”. Wszystkie zadania wymagane w programie można przeprowadzić stacjonarnie lub w formie on-line. Prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzymają szkoły, które najlepiej wykonają zadania programu. Spośród nich wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które uzyskają najwyższe oceny jurorów.

Zamysłem NBP jest aktywizacja jak największej liczby szkół i w rezultacie stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół, aspirujących do miana liderów upowszechniania wiedzy ekonomicznej.

W każdej szkole, która zgłosi swój udział w programie, zawiążą się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożone z minimum dwóch nauczycieli i pięciu uczniów. Drużyny będą odpowiedzialne za przygotowanie i realizację trzech zadań poświęconych finansom osobistym tj. spotkania z ekspertem, lekcji z ekonomią i debaty szkolnej. Będą mogły również skorzystać z materiałów merytorycznych przygotowanych przez NBP specjalnie na potrzeby I edycji. Prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, które najlepiej przeprowadzą wymagane zadania. Spośród szkół z tytułem „Złotej Szkoły NBP” wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które zostaną najwyżej ocenione przez NBP.

W I edycji programu zostaną przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia w wysokości:

  • I miejsce – 10 000 zł
  • II miejsce – 8 000 zł
  • III miejsce – 6 000 zł
  • Wyróżnienie – 4 000 zł
  • Nagroda specjalna – 15 000 zł

Samorząd Uczniowski

 

INFORMACJA DOTYCZY KLAS I-III

Szanowni Rodzice,

W związku z przywróceniem nauki stacjonarnej klas I-III od dnia 4 maja 2021 r. informujemy , że można dokonywać wpłat za obiady na miesiąc maj 2021 r.

Nadwyżka, która pozostała z miesiąca marca zostanie odliczona w miesiącu maju. W celu ustalenia kwoty należnej za obiady na maj 2021 r. proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem tel. 86 275 2008.

Jeśli  chcecie  Państwo,  aby  dziecko  zjadło  obiad  w  dniu 4 maja wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. ( piątek ).

Wpłat za obiady dokonujemy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły nr konta:

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Kościelna 1

72 1020 1332 0000 1602 0330 6305

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc za, który dokonywana jest wpłata.

W przypadku nieobecności ucznia odliczeniu podlegają minimum 3 dni ciągłej nieobecności, którą należy zgłosić do sekretariatu szkoły (tel. 86 275 2008) na co najmniej dzień wcześniej do godziny 9:00.

Karteczki obiadowe na miesiąc maj będą dostarczone uczniom do klas po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.

 

Najciekawsze ozdoby wielkanocneW okresie Wielkanocy odbył się konkurs plastyczny na najciekawszą ozdobę wielkanocną zorganizowany przez świetlicę szkolną Kaskada.

Celem konkursu była popularyzacja Świąt Wielkanocnych, pobudzanie wyobraźni i rozwijanie aktywności twórczej uczniów oraz inspiracja do poszukiwań nowych form plastycznych.

Jury miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców, ponieważ wpłynęły zdjęcia pięknych prac.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Zwycięzcom gratulujemy:

 

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła Podstawowe Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2007

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w 71% zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Porzezińska, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862752008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Adres organu odwoławczego: ul. Kościelna 1 18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres e-mail organu odwoławczego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon organu odwoławczego: 862752008

Dostępność architektoniczna

W siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem dostępny jest podjazd dla wózków oraz winda.