Laboratoria Przyszłości to program, dzięki któremu nasza szkoła została wyposażona w maszyny do szycia oraz różnorodne  przybory krawieckie. Umożliwiło to prowadzenie w naszej placówce zajęć praktyczno- technicznych z krawiectwa dla uczniów z klas I-VIII.

Szycie i inne prace ręczne to rodzaj aktywności, który jest nie tylko zgodny z aktualnymi trendami, ale też rozwija naszą kreatywność, ćwiczy cierpliwość i uczy szacunku do ubrań oraz do rękodzieła, które jest tworzone z pasją.

W pierwszym etapie zajęć uczestnicy nauczyli się  szycia od podstaw przede wszystkim operowania igłą i nitką. Poznali różne rodzaje tkanin, ściegów oraz technik dekorowania i szycia, nauczyli się różnych technik przyszywania guzików, a także zapoznali ze sposobem krojenia materiału.

 

Szkoła  Podstawowa  nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki
w  Wysokiem  Mazowieckiem

ul.  Kościelna 1
18– 200  Wysokie Mazowieckie

tel.   0 86 275 20 08
fax:  0 86 275 20 08   wew.  217
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W szkole znajdują się:

Pracownie dydaktyczne - 24

Pracownie specjalistyczne - 3

Pełnowymiarowa hala sportowa 

Sala gimnastyczna

Sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej 

Biblioteka szkolna

Pracownie komputerowe: 2

Gabinet pedagoga i psychologa

Gabinet logopedy

Świetlica szkolna "Kaskada"

Kuchnia i stołówka szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Plac zabaw na boisku szkolnym

Kompleks boisk "Orlik"

 

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła Podstawowe Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2007

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w 71% zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Porzezińska, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862752008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Adres organu odwoławczego: ul. Kościelna 1 18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres e-mail organu odwoławczego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon organu odwoławczego: 862752008

Dostępność architektoniczna

W siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem dostępny jest podjazd dla wózków oraz winda.

 

Organ prowadzący szkołę:
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Charakter szkoły: szkoła publiczna
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 -  559
Liczba oddziałów - 24:
klasy I-III — 9
klasy IV-VIII — 15

 

Miejscowości, które należą do obwodu szkoły:

Bryki,

Dąbrowa Dzięciel,

Gołasze Górki,

Gołasze Puszcza,

Michałki,

Mścichy,

Osipy Kolonia,

Osipy Lepertowizna,

Osipy Nowe,

Osipy Stare,

Osipy Wydziory,

Osipy Zakrzewizna,

Wiśniówek,

oraz część miasta Wysokie Mazowieckie