Start Uczniowie Samorząd

Dnia 28.09.2018r odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

W wyborach oddano 333 głosy. Oto lista kandydatów oraz liczba zebranych głosów:


  • Aleksadnra Szadkowska  VIIA  - 182
  • Karolina Sienicka VII B  -  49
  • Iga Kućmierowska  VIC  -  48
  • Oliwia Muszyńska  VII B  - 31
  • Gabriela Sokołowska  VIC  - 23

 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

została

 Aleksandra Szadkowska  VIII A


Zastępcy:  Karolina  Sienicka VIIB   oraz  Iga Kućmierowska  VIC

Sekretarz:  Oliwia Muszyńska VII B

Skarbnik:  Gabriela Sokołowska  VIC

 

Dnia 25 września 2018r. odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Małego Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniono samorządową reprezentację szkoły klas I-III.

W głosowaniu uczestniczyło 16 osób byli to przedstawiciele klas II – III w osobie gospodarza i zastępcy gospodarza ( pierwsze klasy brały udział jako obserwatorzy).

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Maciuszko Szymon, kl. III D - 4 głosy

Zastępca: Kubuj Szymon, kl. II B - 3 głosy

Skarbnicy: Mioduszewska Gabriela, kl. II C - 2 głosy

          Prużanin Błażej, kl. III C -2 głosy

sekcja techniczna: Nowacki Igor,  Rzepko NataliaDąbrowska Aleksandra, Kamiński Bartłomiej 

sekcja artystyczna: Marciniak Oliwia, Godlewski Bartosz, Osuchowski Adam,  Koszykowska Kamila

sekcja organizacyjna: Ostrowski Maciej, Włostowska Lena, Ostrowski Paweł, Kamińska Zuzanna 

                                                                                  

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowały opiekunki Małego Samorządu Uczniowskiego.

Gratulujemy uczniom, życzymy sobie i Wam owocnej współpracy!


Emilia Zarzecka-Bucińska, Monika Zdziarska

 

Dnia 19.06.2018 r. w naszej szkole miał miejsce apel podsumowujący działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018. Przewodniczącą samorządu w mijającym roku szkolnym była Zuzanna Czapska (V c), zastępcy to Wiktor Mieczkowski (V a) i Anna Sokołowska (VII a), sekretarz – Olga Matuszelańska (VI c) oraz skarbnik – Aleksandra Szadkowska (VII a).

Więcej…

 

26 kwietnia, po raz kolejny, odbyła się w naszej szkole dyskoteka. Już po raz piąty w tym roku szkolnym uczniowie mieli okazję pobawić się wspólnie, a po raz pierwszy – wiosną. I choć nie przyszło tak dużo osób, jak zawsze to okazja ku dobrej zabawie była znakomita.

Więcej…