Start Uczniowie Samorząd Konkurs na najbardziej „ZGRANĄ KLASĘ”

1…2…3… Start! I odpaliła – nasza szkolna międzyklasowa rakieta pod nazwą Konkurs na najbardziej „ Zgraną Klasę”. Organizatorem jest Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

Konkurs „Zgrana Klasa” został zainicjowany, aby wyłonić klasę, która potrafi ze sobą działać, jest zgrana, kulturalna dla siebie i innych. „Zgraną klasę” wybierzemy na podstawie zdobytej punktacji ze wszystkich klas IV-VIII. Zwycięska klasa otrzyma tytuł, dyplom oraz atrakcyjne nagrody.

Cele konkursu:

  • integracja społeczności szkolnej;
  • rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie oraz umiejętność komunikowania się z kolegami;
  • podniesienie skuteczności pracy wychowawczej oraz wdrożenie zasad zdrowej rywalizacji;
  • kształtowanie poczucia wartości każdego ucznia;
  • uatrakcyjnienie wspólnie spędzanego czasu.

Konkurs trwa od listopada 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Klasy IV-VIII podczas kolejnych działań wykonują to samo zadanie wyznaczone przez organizatora konkursu.

Konkurs będzie przebiegał w etapach – o kolejnych wyznaczonych zadaniach do realizacji uczniowie zostaną poinformowani na tablicy ogłoszeń SU, która znajduje się na łączniku schodowym na parterze. Na tablicy także zostaną umieszczone na bieżąco wyniki poszczególnych konkurencji jak i podawane do ogólnej wiadomości tabele z klasyfikacją ogólną (raz w miesiącu).
Klasa, której uczniowie w komplecie wykonają zadanie konkursowe otrzymuje 10 punktów.

Jeśli wychowawca klasy włączy się w daną akcję, klasa otrzymuje dodatkowy 1 punkt.

Wykonanie zadania będzie punktowane w ujęciu procentowym:

96-100% - 10 pkt.,

85-95% - 9 pkt.,

75-84% - 8 pkt.,

65-74% - 7 pkt.,

55-64% - 6 pkt.,

45-54% - 5 pkt.,

35-44% - 4 pkt.,

25-34% - 3 pkt.,

15-24% - 2 pkt.,

1-14% - 1 pkt.

(tzn. zaangażowanie uczniów w dane zadanie w stosunku do ilości obecnych uczniów w klasie) w dniu jego realizacji przez Komisję Konkursową, składającą się z Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna SU.

Życzymy powodzenia!

Opracował Zarząd SU w składzie: M. Kadłubowski, M. Grochowska, I. Skawski,

W. Muszyńska, J. Zawadzka pod opieką J. Łubnickiej i E. Zarzeckiej – Bucińskiej.