Start Uczniowie Samorząd Spotkanie uczniów klas I-III

„Nauka jest jak niezmierne morze…

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Stefan Żeromski

 

28 lutego 2019r. odbył się apel oddziałów  edukacji wczesnoszkolnej. Celem spotkania było podsumowanie Kodeksu Dobrych Manier z wręczeniem styczniowym „grzecznym” dyplomów  (szczegółowe informacje w zakładce „Uczniowie”) oraz uhonorowanie dyplomami, nagrodami laureatów i uczniów biorących udział w następujących konkursach: ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Alfik Humanistyczny i Alfik Matematyczny (nazwiska laureatów były publikowane we wcześniejszym artykule na stronie naszej szkoły), ogólnopolskim konkursie plastycznym „Tęcza”. W tym konkursie uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienia. Oto nazwiska nagrodzonych:

Dagmara Bucińska (IIC)

Oliwia Kadłubowska (IIC)

Antoni Deszczyński (IIC)

Gratulujemy uczniom, którzy podejmują decyzję uczestniczenia w konkursach, wiąże się ona z dodatkową pracą. Jesteśmy dumni, że dla tak wielu młodych ludzi, nauka jest prawdziwą wartością, a nauczyciele twórczą inspiracją. W trakcie spotkania uczniowie potwierdzili gromkimi brawami swoją wdzięczność dla nich.

W dalszej części spotkania głos zabrała pani wicedyrektor Elżbieta Śladewska, która przedstawiła założenia ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze cię widzieć”. Zagadnienia ważne w kontekście poprawy bezpieczeństwa naszych małych pieszych. Uczniowie w związku z tym otrzymali również kamizelki odblaskowe.

Na koniec wychowankowie zostali poinformowani i zaproszeni do uczestniczenia w przyszłych przedsięwzięciach Małego Samorządu Uczniowskiego, a czeka na nich jeszcze m.in. konkurs ortograficzny w maju i „Mam talent” w czerwcu.

GALERIA

Opiekunki MSU