Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją zachęcam do podejmowania różnorodnych działań rozwijających umiejętności językowe uczniów. Proszę ćwiczyć słownictwo oraz piosenki z rozdziału 4.

Proszę w miarę możliwości uzupełniać karty pracy oraz strony 46 i 47 w zeszycie ćwiczeń.

Zachęcam również do korzystania ze strony internetowej https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs.

Pozdrawiam Beata Kulesza.

ćwiczenia 1, ćwiczenia 2

 • Klasa 1 a – Jolanta Kłosek

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zachęcam  do samodzielnej pracy w domu do 25 marca.  Uprzejmie proszę Szanownych Rodziców o pomoc w miarę możliwości swoim dzieciom w nauce domowej. Bardzo proszę o utrwalanie poznanych liter, dwuznaków Sz, sz, Cz, cz. Ćwiczyć czytanie i pisanie wyrazów i zdań z poznanymi dotąd literami. W ramach edukacji matematycznej dodawać i odejmować w zakresie 12, utrwalić pojęcia monety, banknoty, wyjaśnić dzieciom co to jest grosz i zachęcić do zabawy w sklep, w zakupy. W miarę możliwości pomóc dzieciom w wykonaniu zadań zawartych w zeszycie ćwiczeń dla klasy 1 część 4 – do strony 25. Umożliwić dzieciom wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną ( kredkami, farbami, wycinanka, wydzieranka) na temat: „Wiosna wokół nas” oraz śpiewać piosenkę: „Witamy wiosnę” – zeszyt ćwiczeń str. 22. Z zakresu edukacji przyrodniczej bardzo proszę porozmawiać z dziećmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

Zachęcam Państwa do umożliwienia pociechom korzystania z platform edukacyjnych, stron internetowych przeznaczonych dla dzieci np.  www.gov.pl/zdalnelekcje, www.pisupisu.pl - gry edukacyjne dla dzieci, ortografia online, czytanki, trening umysłu.

 • Klasa I c - Elżbieta Kalinowska

ćwiczenia część 4

 1. Ed. polonistyczna: pisanie i czytanie wyrazów z h (str.2, 6).
 2. Ed. matematyczna: mierzenie długości (str.3, 7). Poznanie liczby 11, 12 (str.9,11,12).
 3. Ed. środowiskowa : poznanie mapy Polski. Czytamy  o Warszawie (str. 5,8).

Przeczytaj dowolną książeczkę i wykonaj do niej  rysunek w zeszycie lektur.

Bardzo proszę o utrwalanie poznanych liter.  Ćwiczyć czytanie i pisanie wyrazów i zdań z poznanymi dotąd literami.

Zachęcam Państwa do umożliwienia dzieciom korzystania ze stron internetowych przeznaczonych dla dzieci np.  www.gov.pl/zdalnelekcje, www.pisupisu.pl - gry edukacyjne dla dzieci, ortografia online, czytanki, trening umysłu.

23.03.2020r. -25.03.2020r.

ćwiczenia część 4

Temat zajęć: Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Proszę wykonać album o Polsce lub krajach Unii Europejskiej

(technika dowolna- można drukować, wycinać, rysować itp.)

Poznajemy symbole Polski i innych krajów - przepisujemy tekst do zeszytu(rysujemy flagi) str. 12 Pd.

Zasady pisania listu: Przepisujemy list( Str. 14 Pd.) Układamy i piszemy podobny list w swoim imieniu.

Z matematyki ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w zakresie 12 (matzoo kl. 1)

Przypominam o codziennym czytaniu.

 • Klasa I d - Bożena Gutowska-Popławska

Przez cały czas korzystamy ze stron, które podałam wcześniej. Oprócz tego będę systematycznie zamieszczała kolejne zadania do wykonania z wykorzystaniem podręczników i ćwiczeń.

Praca na czwartek (19.03):

 1. Przeczytać sylaby i wyrazy z dwuznakiem”sz”
 2. Podkreślić dwuznak”sz” w wyrazach w tabeli
 3. Przeczytać imiona z dwuznakiem „sz” i podkreślić dwuznak w imionach, PODRĘCZNIK strona 26
 4. Wykonać zadania 1 i 2 na stronie 27 (PODRĘCZNIK). Zadanie 2 do zeszytu

Praca na piątek(20.03):

 1. Przeczytać sylaby i tekst na stronie 28 (PODRĘCZNIK)
 2. Napisać w zeszycie jedną linijkę małe „sz” i jedną literkę  wielkie „Sz”
 3. Wykonać ćwiczenia na stronie 20 (ĆWICZENIA)
 4. Z wykorzystaniem oryginalnych monet wykonać zadania 1,2,3,4 ze strony 29 (PODRĘCZNIK)

Pojawiły się pytania: Czy założyć dodatkowe zeszyty?

Odpowiadam: Nie ma takiej potrzeby. Korzystamy z zeszytów do język polskiego i matematyki.

Jeśli będą pytania, jestem do dyspozycji. Telefon Państwo znacie.

Pozdrawiam!

zadania na następny tydzień

 • Klasa 1 b – Justyna Godlewska

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zachęcam do samodzielnej pracy w domu do 25 marca.

Uprzejmie proszę Szanownych Rodziców o pomoc w miarę możliwości swoim dzieciom w nauce domowej.

Edukacja polonistyczna: Bardzo proszę o utrwalanie poznanych liter, wprowadzenie dwuznaków: Sz, sz, Cz, cz. Ćwiczyć czytanie i pisanie wyrazów i zdań z poznanymi dotąd literami.

W zeszycie do lektur, proszę aby dzieci wykonały ilustrację do swojej ulubionej książeczki, które dziecko posiada w swojej domowej biblioteczce. Napisać tytuł i autora.

Edukacja matematyczna: Doskonalenie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania –liczba 12, utrwalić pojęcia monety, banknoty, wyjaśnić dzieciom co to jest grosz i zachęcić do zabawy w sklep, w zakupy. W miarę możliwości pomóc dzieciom w wykonaniu zadań zawartych w zeszycie ćwiczeń dla klasy 1 część 4 – do strony 25.

Edukacja plastyczna: Umożliwić dzieciom wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną ( kredkami, farbami, wycinanka, wydzieranka) na temat: „Wiosna wokół nas”.

Edukacja muzyczna: śpiewać piosenkę: „Witamy wiosnę” – zeszyt ćwiczeń str. 22.

https://www.youtube.com/watch?v=UGZyue_EaP8

Edukacja przyrodnicza: bardzo proszę o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

Zachęcam Państwa do umożliwienia dzieciom korzystania z platform edukacyjnych, stron internetowych przeznaczonych dla dzieci np. www.gov.pl/zdalnelekcje, www.pisupisu.pl – gry,matzoo.pl