Start Rodzice Ważne

Komunikat dotyczący wpłat na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że wpłat na potrzeby Rady Rodziców można dokonywać nie tylko w sekretariacie szkoły, ale również przelewem na rachunek bankowy:

54 8774 0000 0000 0837 2000 0010.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do której uczęszcza.

Składka ustalona przez radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022 wynosi:

50 zł na pierwsze dziecko w rodzinie;

40 zł na drugie dziecko;

trzecie i kolejne dzieci są z uiszczania składki zwolnione.