Start Rodzice Ważne

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

- pierwsze dziecko w szkole - 50 zł

- drugie dziecko w szkole - 40 zł

- kolejne dziecko w szkole - zwolnione z wpłaty