Start Rodzice Rada Rodziców

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 wpłat na Radę Rodziców dokonujemy wyłącznie na wskazany poniżej rachunek bankowy:

54 8774 0000 0000 0837 2000 0010

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł w przypadku pierwszego dziecka, za drugie dziecko płacimy 40 zł kolejne dzieci są zwolnione z opłat. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Elżbieta Żebrowska

Artur Jaźwiński