Prowadząca lekcje: Edyta Godlewska

Klasa: VI C

Data: 19.03.2019 r.

Czas trwania lekcji: 45 minut

Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z działu „Sport”.

Więcej…