„Naród, który nie szanuje swej przeszłości

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

9. listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta Gala dla Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość wzbudzała refleksje nad bohaterstwem i ofiarnością tych, którzy na przestrzeni dziejów, w różnych okolicznościach złożyli ofiarę życia, abyśmy dzisiaj żyli w wolnej ojczyźnie.

Była również idealną okazją, aby w szczególny sposób włączyć pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej. Na widowni zasiedli znamienici goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Byli przedstawiciele władz na czele z Burmistrzem Miasta Jarosławem Siekierko oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Danuta Radwańska. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również księdza proboszcza, przedstawicieli Rady Rodziców oraz licznie zgromadzonych rodziców pierwszoklasistów.


Multimedialna lekcja historii wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Działania naszej szkoły pielęgnują postawy patriotyczne, przybliżają wizerunki bohaterów narodowych oraz popularyzują piękno narodowej kultury. W związku z tym społeczność naszej szkoły rokrocznie podejmuje wiele inicjatyw, które zostały omówione i zaprezentowane podczas prezentacji multimedialnej. W ramach konkursu „Szkoła młodych patriotów” uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w różnych działaniach. Podczas gali mieliśmy okazję wysłuchać utworów patriotycznych w wykonaniu laureatów konkursu muzycznego i recytatorskiego.

Po refleksyjnej lekcji historii nadszedł czas na wyjątkowe wydarzenie w życiu pierwszoklasistów, czyli pasowanie na ucznia. Wcześniej jednak maluchy z dumą i zaangażowaniem wykazały się wiedzą na temat naszej ojczyzny oraz zaprezentowały talenty muzyczne i recytatorskie. Akt uroczystego ślubowania został poprzedzony wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego w pełnej wersji, zgodnie z apelem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Następnie reprezentanci klas pierwszych wystąpili do pocztu sztandarowego, wszyscy natomiast podnieśli dwa palce prawej ręki i uroczyście złożyli przyrzeczenie, po którym stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Następnie dyrektor Małgorzata Koc podeszła z wielkim ołówkiem do każdego pierwszaka i dokonała pasowania na ucznia. Wszystkie klasy od samorządów szkolnych otrzymały pamiątkowe prezenty. Galę zakończył wspólny śpiew „Roty” w powadze i skupieniu.

Szkolne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były wypełnione  radosnym świętowaniem, umocniły naszą wspólnotę szkolną i dały poczucie, jak cenne jest to, co nas łączy. Były również wyjątkową lekcją patriotyzmu i historii oraz wyrazem pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

GALERIA


Organizatorzy uroczystości

Foto: Łukasz Fiedorczuk