Start Biblioteka Regulamin MCI


1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych    programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, dokonywania poszukiwań w Internecie).

2. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

3. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.

4. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw, czatów, wysyłania SMS-ów.

5. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

7. Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.

8. Uczniowie mogą korzystać z drukarki i kopiarki, używając do tego celu własnego  papieru.

9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

13. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi-bibliotekarzowi  nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz podpisuje się w zeszycie, akceptując tym samym regulamin.

14. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Mam nadzieję, że użytkownikom MCI spodobała się nowa pracownia w bibliotece. Myślę, że Wy drodzy uczniowie będziecie korzystać z niej z rozwagą, jednocześnie przestrzegając powyższych zasad.