Grochowska Maria – kl.IVa – 100 egz.

Jabłońska Julia - kl.IVa – 63 egz.

Łuniewska Martyna – kl.IIId – 53 egz.

Szymoniak Marzena –kl. IIIa – 48 egz.

Nowicki Piotr – kl.IIId – 47 egz.

Dąbrowska Dominika – kl.IIa – 45 egz.

Roszkowska Natalia – kl. IIb - 42