Start Biblioteka Aktualności Biblioteki

Aby przypomnieć dzieciom zasady bezpieczeństwa w czasie ferii 16 stycznia 2019 r. świetlicę szkolną odwiedził pracownik Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

W czasie prelekcji prowadząca spotkanie p. Anna Rytel rozmawiała z dziećmi o zagrożeniach podczas zabaw zimowych oraz radziła, jak unikać niebezpiecznych sytuacji.

Więcej…

 

20 grudnia 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość podsumowania konkursów czytelniczych, które miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w nich i mamy nadzieję, że nagrody książkowe, które otrzymali umilą im zimowe wieczory.

Więcej…

 

Z całą pewnością można stwierdzić, że palenie papierosów i ostatnio „modnych” e- papierosów szkodliwie działa na zdrowie każdego  człowieka. Gdy  jednak to dziecko sięga po papierosa, konsekwencje uzależnienia od nikotyny są jeszcze gorsze. To młody organizm jest bardziej  wystawiany na działanie szkodliwych substancji, niż organizm dorosłej osoby.

Więcej…

 

W 2017 roku nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) „Priorytet 3”  i otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej. Jego głównym celem było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Więcej…

 

„Co kryją Tajemnice…?”

1 marca 2017 roku biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs  czytelniczy adresowany do  klas III na podstawie szwedzkiej serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Martina Widmarka i Heleny Willis, w którym to udział wzięło 19 uczniów.

Więcej…

 

Książka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Wzbogaca  wiedzę młodego czytelnika o otaczającym go świecie, wpływa na rozwój jego zainteresowań, i co najważniejsze pozwala silnie przeżywać treść czytanego tekstu. Stały kontakt z literaturą pomaga w nauce czytania, pisania czy opanowania  reguł ortografii.  Ma również wpływ na  kształtowanie wyobraźni, kultury i aktywności czytelniczej, a także na pobudzanie fantazji i ekspresji artystycznej  uczniów.

Więcej…

 

W roku 2016 przypada 100 rocznica śmierci oraz 170 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza. Toteż uczniowie z klasy Va włączyli się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego i wzięli udział w zorganizowanym przez bibliotekę szkolną spotkaniu literackim „Henryk Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak”.

Więcej…

 

We wrześniu  2015 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w programie rządowym  „Książki naszych marzeń”.

Głównym  jego celem było:

  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
  • zakup dla uczniów książek  do czytania dla przyjemności,
  • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata,
  • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjne dla nich,
  • urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
  • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Więcej…

 

W ramach rozwijania kompetencji i zainteresowań czytelniczych biblioteka szkolna przy współpracy z panią Iwoną Kaczyńską – nauczycielem plastyki, przeprowadziła konkurs pt. „Moja pierwsza książeczka”. Uczniowie chętnie przelali na papier swoje wspomnienia dotyczące pierwszej ulubionej książeczki. Komisja miała trudny wybór, gdyż prace były na wysokim poziomie. Jednak po burzliwych obradach  przyznano pięć pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Więcej…

 
Więcej artykułów…