4 lutego 2020 r. uczniowie klas siódmych spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji.

Celem spotkania były zagrożenia oraz korzyści wynikające z korzystania z Internetu. Podczas zajęć prelegenci zaznaczyli, że Internet daje wiele możliwości do nauki i zabawy. Jednak podkreślali, iż należy pamiętać o zagrożeniach, jakie są z nim związane.

Przedstawiono takie niebezpieczeństwa jak: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, a także przestępstwa internetowe oraz problem uzależnienia od Internetu.

Spotkanie było doskonałą okazją do usystematyzowania wiedzy uczniów tak, żeby mogli bezpiecznie korzystać z sieci.

Funkcjonariuszom Policji serdecznie dziękujemy za przybycie oraz wartościową prelekcję!

Wychowawcy klas siódmych