„Tylko ci, którzy ryzykują pójściem za daleko, mogą odkryć, jak daleko można pójść” – T. S. Eliot

Dnia 6 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie poświęcone rozwijaniu kreatywności pierwszoklasistów, podsumowujące realizację programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor szkoły pani Małgorzata Koc, wicedyrektor szkoły pani Elżbieta Śladewska, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem pani Dorota Mokrzewska, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem pani Edyta Porowska, członkowie zespołu muzycznego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem: pan Wojciech Mokrzewski (gitara),

pan Emil Trzeszczkowski (gitara basowa), pani Kinga Figlerowicz (wokal), pan Hubert Gromada (wokal), pan Jakub  Koliński (organy), a także wychowawcy klas pierwszych pani Mariola Fiedorczuk, pani Ewa Kućmierowska-Mirek, nauczyciel języka angielskiego pani Marta Kostro, wychowawca świetlicy pani Malwina Falkowska oraz nauczyciel wspomagający, koordynator programu Akademia Bezpiecznego Puchatka pani Emilia Zarzecka-Bucińska.


Ważną rolą nauczycieli jest ułatwienie najmłodszym zdobywania wiedzy, podejmowania właściwych decyzji, kładzenie nacisku na takie formy zajęć i zabawy, które posłużą rozwojowi każdego dziecka. Spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie było okazją do kontaktu z kreatywnymi ludźmi. W pierwszej kolejności głos zabrała pani Dorota Mokrzewska, opowiedziała dzieciom o kluczowej roli książek w jej życiu, o możliwościach, jakie daje m.in. rozwinięta wyobraźnia i zaprosiła do naszej miejskiej biblioteki. Następnie o swojej twórczej drodze opowiedziała pani Edyta Porowska, wróciła wspomnieniami do lat szkolnych w Jedynce, przypomniała, jak ważną rolę w jej życiu odegrali nauczyciele szkoły podstawowej. Przekonywała, że z każdym kłopotem można sobie poradzić, nawet z nieśmiałością. Na koniec przedstawiła ofertę wakacyjną zajęć dodatkowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. W dalszej części spotkania uczniowie mieli okazję wysłuchać pana Emila Trzeszczkowskiego. Basista zespołu nauczycielsko-uczniowskiego z ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem rozmawiał z dziećmi o swojej pasji. Podkreślał, jak dużą rolę w jego życiu odgrywa muzyka, zachęcał pierwszoklasistów do poszukiwania talentów, odkrywania własnych możliwości twórczych.

Muzyka jest magią większą od wszystkiego, tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się ona. W związku z tym spotkanie rozwijające kreatywność zakończył koncert wielopokoleniowego zespołu z ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem. Na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, zaczęły wesoło tańczyć. W ramach podziękowania pierwszoklasiści wręczyli gościom kolorowe dyplomy.

Zaangażowaliśmy się w ten program edukacyjny z wielu powodów, wpisuje się on m.in. w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Jednak został też wzbogacony o treści rozwijające twórcze myślenie pierwszoklasistów. Spotkanie stworzyło warunki do tego, aby dzieci mogły nabyć nowych umiejętności w sposób spontaniczny i samodzielny. Serdecznie dziękujemy naszym kreatywnym gościom za inspirację!

Serdeczne podziękowanie za życzliwość i pomoc przy organizacji spotkania: wychowawcom klas pierwszych: p. Marioli Fiedorczuk, p. Ewie Kućmierowskiej-Mirek, p. Agnieszcze Porzezińskiej oraz p. Marcie Kostro, p. Marii Śmigielskiej, p. Malwinie Falkowskiej i p. Andrzejowi Kamianowskiemu.

GALERIAEmilia Zarzecka-Bucińska