przeprowadzono 15 marca 2018 r

(NADZWYCZAJNY  ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

3 XII 2017- 6 I 2019)

WYNIKI w pięciu kategoriach dla klas VI a, b, c, d , VII a, b

 • Za najciekawszy wiersz  :

1.Przemek Szymoniak VII a  i  Wiktoria Dmochowska VI a

2. Julia Kossakowska VI c  i  Aleksandra Kubińska VI b

3. Michał Tyborowski VI b • Za ułożona modlitwę:
  • Jakub Perkowski VI c
  • Nikola Jankowska VI c
  • Luiza Sęk VI c


 • Za list do św. Józefa:
  • Zuzanna Wyszyńska VI c i Oliwier Gorczyca VI b
  • Weronika Maciuszko VI b
  • Wiktoria Bruszewska VI c   i  Adam Pruszyński VI c


 • Za piosenkę:
  • Oliwia Godlewska VII a

 • Za wywiad:
  • Kamila Kaczyńska   VI b   i Dominika Grochowska VI d
  • Mateusz Płoński VI c

Prac konkursowych wpłynęło 101 prac

Na wystawę od 18 III 2018 w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela wybrano 25 prac nagrodzono w/w 17 prac uczniów

Nagdoda specjalna:

Kamila Kaczyńska VI b (otrzymuje dyplom + książkę)

II . KONKURS BIBLIJNY " BIBLIONERZY 2018"

odbył się w kwietniu i maju 2018r.

w klasach VI b, c, d oraz kl.VII a , b

edycja I - na poziomie klasy

edycja II - na poziomie klas szóstych

edycja III - na poziomie klas VI i VII

chętnych biorących udział w konkursie uczniów było 34:

z kl. VI b- 7, VI c- 10, VI d- 6, VII a- 5, VII b-6

Oto wyniki konkursu:

Następujący uczniowie otrzymują dyplomy:

VI b

1. Bruszewski Michał- 24 p  I,II, III edycja (I Miejsce- książka+ dyplom)

2. Kaczyńska Kamila- 15 p

3. Kulbabiński Maksymilian - 14 p

VI c

1. Krajewski Filip- 15 p

VI d

1.Faszczewski Karol- 16 p

2.Kaczyński Maksymilian- 15 p

3. Siejk Renata-14 p

VII a

1. Lepiarz Maciej- 19 p ( I m- książka+ dyplom)

VII b

1. Marciniak Mateusz- 16 p

2. Pruszyński Norbert- 14 p

2. Wojciak Jakub- 14p

III. KONKURS NA  NAJŁADNIEJSZY ZESZYT Z RELIGII

odbył się 18 maja 2018 r.

Zeszyt " Najładniejszy z najładniejszych"

1m. Sokołowska Anna na poziomie klas kl. VII ( Im- książka+ dyplom)

1m. Maja Milewska na poziomie klas VI ( I Im- książka+ dyplom)


osoby otrzymujące dyplom:

kl. VI b

Korczak Zuzanna

Turlewicz Jakub

Średnicka Zuzanna


kl.VII a

Gałecka Weronika,

Gnatowska Amelia,

Godlewska Oliwia,

Popescu Amelia,

Krajewska Weronika,

Szadkowska Aleksandra

kl. VII b

Muszyńska Natalia

Zalewska Magdalena

Aleksandra Dłuska,

Aleksandra Grodzka


IV. KONKURS PLASTYCZNY " Moja droga Krzyżowa"

1m - Godlewska Oliwia VII a ( Książka +dyplom)

1 m- Roszkowska Wiktoria kl VI c ( ksiązka+ dyplom)

V. KONKURS " CHRZEŚCIJANIN Z KLASĄ "

wzorowa postawa chrześcijańska w szkole i poza szkołą

od września 2017 do czerwca 2018 r.

Dyplom otrzymują:

kl.VI b

Nosek Kacper


kl. VI c

Żochowska Asteria

Natalia Wojciechowska

Olga Matuszelańska

Paweł Motybel

Jakub Perkowski

Filip Krajewski

kl. VI d

Grochowska Dominika

Sienicka Karolina

Perkowska Nicole

Muszyńska Oliwia

Aron Stankiewicz


kl VII a

Dłuska Aleksandra

Grodzka Aleksandra

Dmochowski Michał

Marciniak Mateusz

Szkiłądź Roksana

Wnorowski Krzysztof


kl.VII b

Godlewska Oliwia

Popescu Amelia

Szymoniak Przemysław


w/w konkursy przy współpracy nauczycieli

przreprowadziła katechetka:

s.M. Alicji Augustynowicz, felicjanka

Wyniki konkursów presłano 24 maja 2018 r.