W ramach działań programu profilaktycznego „Odpowiedzialni Młodzi”, w klasie IV b, 18 maja, podczas godziny wychowawczej odbyła się ważna prelekcja. Wykład poprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Tematem spotkania była odpowiedzialność nieletnich i prawa dziecka. Dzięki temu spotkaniu uczniowie, dowiedzieli się co oznacza wg prawa niewłaściwe zachowanie. Jakie konsekwencje są następstwem czynów zabronionych, środków psychoaktywnych oraz innych substancji uzależniających.

GALERIA

 

Pedagog