W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-III bardzo chętnie i licznie uczestniczyli w różnych konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Należały do nich również konkursy przedmiotowe organizowane w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Łowimy Talenty 2017/2018”, realizowanego przez Łowców Talentów Jersz.

W bieżącym roku szkolnym, jak i w poprzednim, uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w trzech konkursach tego programu: Alfik Matematyczny, Alfik Humanistyczny i Omnibus Humanistyczny. Łącznie wzięło w nich udział 120 uczniów, z klas drugich – 50 uczniów, a z trzecich – 70.

Więcej…

 

Nadszedł długo oczekiwany moment przez wszystkich uczniów. 22 czerwca oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz uczniowie spotkali się, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.

Więcej…

 

W dniu 20.06.2018 podczas apelu Małego Samorządu Uczniowskiego wręczono uczniom klas I-III Dyplomy Wzorowego Świetliczanina. W każdej klasie wyłoniony został uczeń, którego postawa przez cały rok szkolny była godna naśladowania.

Więcej…

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem od 2015 roku realizuje program profilaktyczny „Odpowiedzialni Młodzi”, który ma na celu:

- edukację dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

- wczesną interwencję wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

Więcej…

 

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nastał czas” – słowami tej piosenki rozpoczął się pożegnalny piknik klasy III a. W słoneczne czerwcowe popołudnie uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami spotkali się na pięknej polanie przy ognisku w znajdującej się niedaleko Wysokiego Mazowieckiego „Mścichowiance".

Więcej…

 

Rankiem 28 maja na przyszkolnym parkingu pojawiła się wyjątkowo duża grupa uczniów i rodziców .Powodem dla którego tak licznie przybyli był wyjazd uczniów klas V B, VI B i VID na długo wyczekiwaną trzydniową  wycieczkę. Liczna bo 62 osobowa  grupa zapakowała się do dwóch autokarów i ruszyła ku przygodzie.

Więcej…

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Piękna nasza Polska cała! był organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia”.

Na konkurs wpłynęły prace z 80 placówek z całego kraju.

Mottem projektu artystycznego i inspiracją do pracy twórczej były słowa Świętego Jana Pawła II: „ Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń”.

Więcej…

 

Dnia 15 czerwca 2018 roku w Muzeum Ziemi Czyżewskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca Regionalny Konkurs Literacko – Plastyczny ph. „W 100 – lecie Odzyskania Niepodległości podążamy za autorytetami wolności” Św. Jan Paweł II- Kardynał Stefan Wyszyński – Bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Więcej…

 
Więcej artykułów…