Start Aktualności Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce"

27. 10. 2022r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” w Kurowie uczniowie naszej szkoły: Sz. Kubuj kl. VI b, B. Kamiński kl. VI c i J. Zarzecka kl. VII b, przystąpili do etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej ,,Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody  w Polsce" . Uczestnicy musieli wykazać się znajomością  wiedzy ekologicznej,  różnych form ochrony przyrody w Polsce oraz wskazaniem walorów przyrodniczych parków narodowych i krajobrazowych Podlasia.

Szymon Kubuj z klasy VI b zajął III miejsce

Chociaż nie udało się Szymonowi zająć wyższego miejsca (było bardzo blisko) , to zyskał on uznanie komisji konkursowej, ponieważ był najmłodszym z uczestników, który osiągnął taki sukces. Po zakończeniu pisania testu, czekając na wyniki konkursu zwiedziliśmy  Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” w Kurowie. W ośrodku znajdują się pracownie edukacyjne, sala konferencyjno-kinowa oraz ekspozycja przyrodnicza. Obejrzeliśmy film o genezie powstania doliny Narwi, zapoznaliśmy się z systemem rzeki anastomozującej (wielokorytowej) na multimedialnej makiecie. Szczególne zainteresowanie uczestników konkursu wzbudziło duże akwarium z rybami zamieszkującymi wody Narwi.  Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody  do odwiedzenia tego miejsca, bo naprawdę warto.

Wszystkim uczestnikom konkursu  gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

GALERIA

Szkolny koordynator konkursu

Bożena Kalinowska