Start Aktualności Każdy koniec, to nowy początek

"Nic dwa razy się nie zdarza /i nie zdarzy. Z tej przyczyny /zrodziliśmy się bez wprawy /i pomrzemy bez rutyny" to słowa Wisławy Szymborskiej przyświecały naszemu uroczystemu pożegnaniu klas ósmych, które odbyło się 23 czerwca w naszej szkole. Przyszedł czas, by pożegnać młodzież. Przyszedł czas, by rozpostarła ona skrzydła i rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu.

Na tę uroczystość przybyli p. burmistrz Jarosław Siekierko, przewodniczący Rady Miasta p. Marek Kajurek i przedstawiciele RR w osobach p. Elżbiety Żebrowskiej i p. Artura Jaźwińskiego. To podniosłe spotkanie rozpoczęło się od przekazania sztandaru siódmoklasistom i złożenia uroczystej przysięgi przez absolwentów.

Następnie uhonorowano dyplomami, nagrodami książkowymi wyróżniających się swoją pracą uczniów oraz laureatów konkursów. Szczególna nagroda przypadła również finalistom wojewódzkiego konkursu, sportowcowi roku, wolontariuszom z PCK, członkom Samorządu Uczniowskiego czy absolwentom klasy sportowej. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie rodzicom listów gratulacyjnych. Ich pociechy w sposób szczególny realizowały obowiązki szkolne, zdobywając wybitnie wysoką średnią ocen oraz wzorowe zachowanie. Gratulujemy! W części artystycznej młodzież zwróciła uwagę na wartości takie jak pokora, prawda, piękno. Wspaniała recytacja Wisławy Szymborskiej czy wyśpiewanie przez młodzież kultowych już pieśni „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty, „Do kołyski” Dżemu wprowadziła zebranych w refleksyjną atmosferę. Czy występ udał się? Niech świadczy o tym ilość łez, które niewątpliwie zakręciły się w oczach naszych widzów.

Na zakończenie wręczenie kwiatów: zaproszonym gościom, dyrekcji szkoły i nauczycielom, a w trakcie dało się słyszeć melodię i słowa utworu niezwykłego Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem…”

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy w trakcie roku szkolnego nie szczędzili swego czasu i np. upiekli niejedną babeczkę na kiermasz charytatywny.

Ósmoklasiści! Każdy koniec, to nowy początek! Za Wojciechem Młynarskim z naszej części artystycznej:

Co dzień, gdy przejdziesz próg,
Jest tyle dróg, co w świat prowadzą
I znasz sto mądrych rad,
Co drogę w świat wybierać radzą…
I wciąż ktoś mówi Ci,
Że właśnie w tym tkwi sprawy sedno,
Byś mógł z tysiąca dróg
Wybrać tę jedną.

Życzymy Wam tego z całego serca!

GALERIA

Wychowawcy klas ósmych