Start Aktualności IX Rajd Kościuszki

9 czerwca 2022 roku odbył się w naszej szkole IX Pieszy Rajd Kościuszki. Wzięło w nim udział 8 zastępów  5 - 6 osobowych z klas VII i VIII. Start imprezy rozpoczął się o godzinie 8.00 meldowaniem zastępów oraz przemarszem do kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na krótką modlitwę. Następnie liczna grupa około 55 osób wraz z opiekunami wyruszyła na trasę rajdu, która wiodła terenami polno-leśnymi przez Osipy Zakrzewizna, las w Michałkach do miejsca „Echo Lasu”. Na około pięciokilometrowej trasie czekało na uczestników wiele zadań do wykonania, takich jak:

- wykazanie się znajomością życia i działalnością Tadeusza Kościuszki oraz realiami życia w Polsce w XVIII w.;

- wykonanie kuchni polowej w warunkach leśnych;

- przygotowanie ciasta i smażenie naleśników dla komisji oceniającej i dla członków zastępu;

- zaśpiewanie polskiej pieśni patriotycznej;

- posiadanie apteczki i znajomość wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

- poznanie okolicznej przyrody i okolic miasta, nauka orientacji w terenie.

Uczestnicy rajdu starali się wykonać każde zadanie jak najlepiej, aby otrzymać jak największą liczbę punktów. Wiele wysiłku i zaangażowania włożyli w wykonanie kuchni polowych i przygotowanie smacznych naleśników. Rywalizacja była wyrównana i trwała do samego końca. Ostatecznie zwyciężył zastęp z klasy VIII A, II miejsce zajął zastęp harcerek z 1 Drużyny Harcerskiej „Zawisza” im. Szarych Szeregów, a III miejsce uzyskał zastęp z klasy VIII B. Najlepsi zostali uhonorowani pucharami, każdy zastęp otrzymał dyplom za udział w rajdzie, a wszyscy uczestnicy słodkie smakołyki.

Wydarzenie to było wspaniałą okazją, by umocnić swój patriotyzm, sprawdzić swoje siły i wytrzymałość fizyczną oraz zintegrować środowisko szkolne podczas radzenia sobie
w trudnych warunkach.

Za pomoc finansową i życzliwość, które przyczyniły się do realizacji rajdu podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta.

GALERIA


Organizatorzy Rajdu Kościuszki