Start Aktualności Z wizytą w szkołach ponadpodstawowych

Z WIZYTA W SZKOLACHDo 21 czerwca trwa czas, w którym Ósmoklasiści po zapoznaniu się z ofertami szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 podejmują decyzje o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej.  Strony internetowe, fanpage szkół, ulotki, broszury, plakaty – to dostępne źródła informacji o czekających kierunkach kształcenia.

Aby ułatwić naszej młodzieży podjęcie decyzji o wyborze przyszłej szkoły ponadpodstawowej w maju odwiedziliśmy dwie największe szkoły ponadpodstawowe w naszym mieście: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Jagiellończyka.

Uczniowie ostatniej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 mieli okazję zapoznać się bliżej z ofertą edukacyjną odwiedzanych szkół, ich zapleczem dydaktycznym oraz z możliwościami rozwoju swoich zainteresowań w poszczególnych placówkach.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie szkół, do których udaliśmy się z wizytą chętnie odpowiadali na zadawane pytania, udzielali rad i wskazówek przydatnych podczas rekrutacji. Atmosfera panująca w szkołach była niezwykle przyjazna, a oprowadzający nas uczniowie świetnie przygotowani do swojej roli.

Bardzo dziękujemy dyrekcji odwiedzanych szkół oraz uczniom za miłe przyjęcie, drobne upominki oraz poczęstunek.

 GALERIA

Szkolny doradca zawodowy Monika Rzymska