Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem  uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Program jest realizowany przez cele szczegółowe:

1) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

2) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4) wspieranie innowacyjnych metod pracy;

5) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach programu szkoła została wyposażona w tablice interaktywne, projektory, głośniki i wprowadzane są na lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z Miejskim Zespołem Szkół w Wysokiem Mazowieckiem i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Ma to na celu wymianę poglądów i doświadczeń związanych ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk, w tym scenariuszy lekcji otwartych, publikowanych na stronach internetowych szkół.


Przykłady dobrych praktyk:

Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:
https://www.jigsawplanet.com/
https://learningapps.org
https://quizizz.com/
https://kahoot.com
https://pl.padlet.com/

Ciekawe zasoby w sieci: strony – linki dotyczące gier / innowacyjnych programów:
• www.learningapps.org – platforma 2.0 Larning Apps posiada zasoby i szablony do tworzenia własnych interaktywnych pomocy dydaktycznych z różnych przedmiotów (gry edukacyjne o różnym stopniu trudności i tematyce – zagadki, quizy). Umożliwia tworzenie ćwiczeń na tablicę interaktywną. www.learningapps.org jest bezpłatną platformą niewymagającą instalacji z dostępnymi szablonami do tworzenia online różnych ćwiczeń, prostych gier i innych pomocy do wykorzystania w procesie dydaktycznym przez nauczycieli różnych przedmiotów.
• https://www.squla.pl/  - zadania, quizy i gry opracowane przez nauczycieli oraz autorów podręczników edukacyjnych, z platformy można korzystać na wszystkich komputerach, tabletach, smartfonach oraz na tablicach interaktywnych
• Platformy TED-Ed www.ed.ted.com, Blendspace www.blendspace dawniej Edcanvas), umożliwiają przygotowanie, organizowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych czyli całej lekcji odwróconej (temat, cele, wklejenie filmu, przesłanie uczniom).
• www.EclipseCrossword.com - darmowy program do ściągnięcia w celu tworzenia krzyżówek.
https://www.matzoo.pl/ - strona z zadaniami z matematyki z zakresu szkoły podstawowej.
• www.zondle.com - strona do tworzenia własnych gier, zagadek, quizów o różnym stopniu trudności i tematyce z możliwością przesłania uczniom gry na emaila, facebooka.
https://pistacja.tv/ - to repetytorium krótkich filmów edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego i ściśle do niej dopasowanych.
• http://www.sumdog.com - gry matematyczne, serwis dla uczniów i nauczycieli.
• http://grajlandia.pl/gry/gry-edukacyjne,18/1.html - gry edukacyjne dla najmłodszych.
pisupisu.pl – ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze, nauka czytania i poprawnego pisania, szkoła podstawowa.